ERDF - Investment in your future (3) "Instrument for small and medium-sized businesses" Phase 2

ERDF - Investment in your future (3) "Instrument for small and medium-sized businesses" Phase 2

ERAF - Ieguldījums Tavā nākotnē (3) “Mazo un vidējo komersantu instruments” 2.fāze

Dalība Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis” apakšprogrammā “Mazo un vidējo komersantu instruments” 2.fāze


2020. gada 5. martā SIA FONONS ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru ir noslēdzi Līgumu Līgums par nosacījumiem atbalsta saņemšanai Nr. MVK-L-2020/2

Līguma mērķis ir noteikt nosacījumus, tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādei dalībai Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis” apakšprogrammas “Mazo un vidējo komersantu instruments” 2.fāzē, ja tas ir saņēmis Izcilības sertifikātu (seal of excellence) 1.fāzē, un nodrošināt Atbalsta pretendentam Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Tehnoloģiju pārneses programma”, identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001 (turpmāk – projekts), kas apstiprināts ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) 2016.gada 9.decembra lēmumu Nr.39-2-60/7462 un 2016.gada 16.decembra atzinumu Nr.39-2-60/7634 un tiek īstenots saskaņā ar starp Aģentūru un CFLA 2016.gada 29.decembrī noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu (turpmāk – Vienošanās), paredzēto atbalstu.
2020.gada 07. maijā sagatavots projekts un iesniegts Eiropas atbalsta H2020 programmā EIC-SMEInst-2018-2020 iesniegumu ar nosaukumu “Compact domestic heat pump water heater”, apakšprogrammā H2020-EIC Accelerator pilot – SME Instrument - Green Deal.

2020. gada 19. maijā izstrādāts tirgus pētījums “Compact domestic heat pump water heater”

2020. gada 02. jūnijā sagatavots noslēguma pārskats iesniegšanai LIAA.

Siltumsūkņi kā CO2 izmešu samazinātaji.

Ar galveno mērķi pilnībā aizstāt fosilo kurināmo izmantošanu H&C nozarē (šodien rada 38% no CO2 izmešus) pastāv dažādi risinājumi: energoefektivitāte, atjaunojamie apkures avoti vai elektrība.

Siltumsūkņi ir enerģijas avoti un tehnoloģijas, kas piedāvā risinājumus apkures un dzesēšanas (H&C) nozares dekarbonizācijai, nodrošinot tiešu atjaunojamo siltumenerģiju. Ikvienam mājās ir vismaz viens siltumsūknis - tas ir ledusskapis, bet lielākajai daļai priekšu ir līdz pieci - kondicionieris mājās un automašīnā, siltumsūknis ēkas apkurei un karstajam ūdenim.

Aplūkojot tirgus attīstību visā Eiropā 2018. gadā, skaitļu veidošana 2019. gada pirmajā ceturksnī un šī gada atlikušo perspektīvu integrēšana atstāj pilnīgi pozitīvu sektora attīstību.

Siltumsūkņi beidzot ir nonākuši plašā pielietošanā. Tiek atzīts, ka viņi izmanto atjaunojamo enerģiju un atkritumus, viņu energoefektivitāte un izmaksu ietaupījumu potenciāls ir labi saprotams, viņi tiek uzskatīti par raksturīgo siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Tas ir ne tikai zinātnisks apsvērums, bet arī pārdošanas skaita pieaugums uz to norāda.

Līdz 2018. gada beigām 21 valstī, uz kurām attiecas šis ziņojums, ir uzstādīti kopumā 11,80 miljoni siltumsūkņu agregātu. Tas ir plus 12,5% jeb 1,26 miljoni vienību salīdzinājumā ar 2017. gadu. Vadošie tirgi joprojām ir Francija, Itālija un Spānija. Viņi kopā ir atbildīgi par vairāk nekā pusi no ikgadējiem siltumsūkņu pārdošanas apjomiem Eiropā. Visievērojamākā Francija tagad ir tuvu 10 gadu izaugsmes ceļam un joprojām ir turpmākās izaugsmes dzinējspēks. Nīderlande ir paziņojusi par savu mērķi kļūt par “bez gāzes” dzīvojamo māju apkurei, Apvienotā Karaliste ir paziņojusi par naftas un gāzes apkures katlu aizliegumu jaunbūvēs, Īrija ir izvirzījusi siltumsūkņus centienu stūrakmens dekarbonizācijas jomā. Pat tās valstis, kurās nav noteiktas politikas, redz pozitīvu tirgus attīstību.

Projekta ietvaros veikta tirgus izpēte visā pasaulē.

Tehnoloģisks izaicinājums vai tirgus iespēja.

Patērētāji sagaida, ka karstais ūdens būs pieejams visiem. Mūsdienās Eiropā lielai daļai mājsaimniecību nav centralizētas gāzes piegādes, tas ir īpaši aktuāli Austrumeiropas un Dienvideiropas valstīs. Ievērojama daļa mājsaimniecību (saskaņā ar provizoriskiem aprēķiniem no 20% līdz 40% (dažādās valstīs atšķiras)) dzīvo daudzdzīvokļu mājās. Karstā ūdens padeve no centralizētās siltumapgādes vai centrālajām sistēmām šādos daudzdzīvokļu mājās bieži nav pieejama. šādi apstākļi, populārākais karstā ūdens piegādes problēmas risināšanas veids ir elektrisko ūdens sildītāju izmantošana. Ciktāl elektrības tarifi visu laiku palielinās, ir gan modernizēšana, gan arī jauns celtniecības tirgus augstas efektivitātes ūdens sildītājiem. Priekšlikuma mērķis ir ievērojami palielināt karstā ūdens sildīšanas efektivitāti mājām un dzīvokļiem daudzģimeņu mājās, kas nav aprīkoti ar centralizētu karstā ūdens vai gāzes piegādi.

Ūdens sildītājiem ir liels izmērs, un tie ieņem ievērojamu vietu, kas ir svarīgi mazos dzīvokļos. Ūdens sildītāju uzstādīšanai vēlamā vieta ir mazgāšanās telpas. Dienvidaustrumeiropā dzīvo vairāk nekā 50 miljoni cilvēku ². Šo valstu mājokļus galvenokārt veido daudzdzīvokļu nami un daudzģimeņu mājokļi, kur neliela izmēra mazgāšanās telpa ir tikai no 2,6 m² līdz 3,5 m², piešķirot piemaksu kompaktajam dizainam.

Siltumsūkni var izmantot ūdens sildīšanai kā atsevišķa ūdens sildīšanas sistēma. Gaisa siltumsūkņi ir efektīvs ūdens sildītāju tips, kas ūdens (gaisa, ūdens vai zemes) siltumu izdala ūdens sildīšanai. Elektrību neizmanto tieši ūdens sildīšanai (ja vien siltumsūknis nav aprīkots ar elektrisko pastiprināšanas elementu); tas darbina kompresoru, un līdz ar to tā lietošana ir daudz mazāka nekā tradicionālajiem pretestības elektriskajiem sildītājiem. Aptuveni 75% siltumenerģijas no gaisa var savākt bez gaisa, un tikai 25% enerģijas ir jāiztērē siltumsūkņa kompresora darbībai, tādējādi ievērojami ietaupot elektroenerģiju.

Turklāt šādām ierīcēm cauruļvadi būtu jānovirza caur betona paneļu grīdām un sienām. Sakarā ar iespējamo kaitējumu sienu un grīdas plātņu integritātei vietējās būvnormatīvos šādas uzstādīšanas bieži nav atļautas. Lai atrisinātu šo īpašo zemo izmaksu siltummaini, ir paredzēts ievērojami samazināts izmērs.

Uzņēmums izveidoja kompaktu ūdens sildīšanas sūkni, kas izgatavots kā taisnstūrveida vienbloks (300 х 300 х 2180 mm), tilpums 80 litri, kuru var uzstādīt dzīvokļa mazgāšanās telpā, savienot ar ūdens padeves sistēmu un caur gaisa vadu ventilācijas sistēma. Pašlaik karstā ūdens piegāde ir nozīmīgs budžeta posms. Projekta mērķis ir apmierināt mājsaimniecības vajadzības iegūt lētu karstu ūdeni, piedāvātais siltumsūknis elektroenerģiju izmanto daudz efektīvāk nekā jebkurš pašreiz tirgū esošais ūdens sildītājs.

Informācijas un publicitātes aktivitātes ietvaros:

-          Izvietota informācija SIA FONONS interneta mājas lapā;
-          Izvietota informācijas plāksne pie SIA FONONS ieejas


Your shopping cart is empty!